Uwaga - zmiana terminu wykładu !

Zapraszamy zainteresowanych na II część wykładu pt. "Żywienie i trening psów wyścigowych".
Wykład poprowadzi lek. wet. Małgorzata Szmurło.
Wykład odbędzie się w biurze Oddziału przy ul. Lubelskiej 5/7 w dniu
2 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 18.30.

* * *

Informujemy, że p. Michał Lenkiewicz (hodowla dogów niemieckich "Z Białołęki Dworskiej" został wykluczony ze Związku Kynologicznego w Polsce wyrokiem sądu Oddziału w Warszawie w oparciu o par § 34 pkt. 5 Statutu ZKwP. Orzeczenie jest prawomocne.

* * *

Komunikat dotyczący kontroli hodowli oraz przeglądów miotów.

Zarząd Oddziału wprowadza z dniem 1 kwietnia 2015 r. wewnętrzny druk -"Karta wizytacji hodowli psów", który ma być wypełniany przy każdym przeglądzie miotu (nie trzeba jej wypełniać, jeśli jednocześnie jest przeprowadzana kontrola hodowli) i złożony w biurze Oddziału.
Ma on na celu zorientowanie się w warunkach, jakie panują w hodowli, szczególnie w hodowlach posiadających większą ilość psów.
Jednocześnie przypominamy - przeglądy miotów mają być przeprowadzane tylko w hodowlach, tzn. miejscu urodzenia i odchowania szczeniąt.

* * *

UWAGA !
Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom Oddziału o uregulowaniu składki członkowskiej za 2015 r. w kwocie 70 zł.
Zgodnie z par. 18 pkt. 2 Statutu -
członkostwo ustaje w przypadku nieopłacenia składki za rok bieżący do końca danego roku.
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto:
ING Bank Śląski 14 1050 1025 1000 0023 6898 8545
- konto TYLKO do wpłat składek członkowskich.


* * *

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >


STARSZE KOMUNIKATY >


 

Dog Shows in Warszawa