Zarząd Oddziału Warszawskiego Związku Kynologicznego w Polsce uprzejmie zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Oddziału odbędzie się 28 lutego 2015 r. w sali Konferencyjnej Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, przy ul. Miodowej 14 o godz. 11:00.
Prosimy o przybycie ze stosownym wyprzedzeniem, aby wstępne formalności nie opóźniły rozpoczęcia Zgromadzenia.
Należy zabrać ze sobą legitymację członkowską, która – wraz z opłaconą składką za 2015 rok – stanowi podstawę do wydania mandatu.

Porządek Obrad (PDF) >

* * *

Badanie profilu DNA
Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 10.12.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu od 01.01.2015 r. - jako jednego z wymogu hodowlanego -
badania profilu DNA oraz pochodzenia psów na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA i zatwierdził procedury / załączniki: nr 14, 14a. więcej >

* * *

UWAGA !
Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom Oddziału o uregulowaniu składki członkowskiej za 2014 r. w kwocie 70 zł.
Zgodnie z par. 18 pkt. 2 Statutu -
członkostwo ustaje w przypadku nieopłacenia składki za rok bieżący do końca danego roku.
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto:
ING Bank Śląski 14 1050 1025 1000 0023 6898 8545
- konto TYLKO do wpłat składek członkowskich.


* * *

UWAGA - Zmiana godzin pracy biura

Informujemy, że od dnia 1 września 2014 r. biuro Oddziału będzie czynne w godz. 11.00- 18.30.

* * *

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >


 

Dog Shows in Warszawa