Zaproszenie na prelekcję
Oddział warszawski ZKwP ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnej prelekcji dotyczącej odpowiedzialności hodowcy za wady szczeniąt w świetle prawa.
Jest to kolejne z serii spotkań, które poprowadzi prawnik, kol. Cezary Szczepaniak.
Zastanowimy się jaka odpowiedzialność ciąży na hodowcy z tytułu rękojmi a jaka wynika ze zobowiązań gwarancyjnych. Czy hodowca w świetle prawa jest przedsiębiorcą? Czym są wady fizyczne i prawne w odniesieniu do szczeniąt? Przeanalizujemy przykłady stosowanych przez hodowców zapisów umownych w zakresie gwarancji.
Czas trwania spotkania ok. 2,5 godziny.
UWAGA ! Zmiana terminu prelekcji !
Zapraszamy
9 czerwca 2017 w godz. 18:30 – 21:00 do siedziby warszawskiego oddziału ZKwP przy ul. Lubelskiej 5/7 w Warszawie.
Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia mailowe, które prosimy przesyłać na adres: pe.zkwp@gmail.com najpóźniej do 26 maja br. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz adres mailowy.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo do zmiany miejsca spotkania, o czym będziemy informować mailowo.
Prowadzący nie wyraża zgody na nagrywanie i fotografowanie podczas spotkania.

* * *

Zarząd Oddziału przypomina o uregulowaniu składki członkowskiej za 2017 r. w kwocie 70 zł.
Opłacenie składki członkowskiej za bieżący rok kalendarzowy jest podstawą do korzystania przez członka Związku ze wszystkich urządzeń i świadczeń Związku oraz uczestnictwa w imprezach Związku na zasadach określonych przez Zarząd Główny (par. 14 ust. 1 pkt. 4 Statutu ZKwP).
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto:
ING Bank Śląski 14 1050 1025 1000 0023 6898 8545
- konto TYLKO do wpłat składek członkowskich.


* * *

Komunikaty Zarządu Oddziału:
- od 01.01.2016 r. obowiązkowe badania DNA rodziców oraz szczeniąt z przypadkowych kryć, miotów uznanych warunkowo.

- od 01.01.2016 r. zmiana Kierowników Sekcji Ras, dyżurów sekcji
   więcej >

- Zarząd Oddziału przypomina o przestrzeganiu Regulaminu Hodowli Psów Rasowych. Właściciel reproduktora ma obowiązek bezpośrednio po kryciu potwierdzić ten fakt na Karcie Krycia, a jej odcinek złożyć w swoim macierzystym Oddziale w ciągu 14 dni (Regulamin Hodowli Psów Rasowych pkt. VII § 17 ppkt 2e). Przy kryciu powinien posiadać rodowód psa z wbitymi aktualnymi uprawnieniami hodowlanymi.
Właściciel suki na krycie powinien udać się z oryginałem rodowodu z wbitymi uprawnieniami oraz po kryciu powinien uzyskać od właściciela reproduktora potwierdzenie krycia na Karcie Krycia (Regulamin Hodowli Psów Rasowych pkt. VI § 16 ppkt 2e).
O urodzeniu się szczeniąt powinien zawiadomić Oddział (Kierownika Sekcji) do dwóch tygodni od dnia urodzenia szczeniąt.

- Prosimy o uaktualnianie stanu posiadanych psów w hodowli.

* * *

Komunikat dotyczący kontroli hodowli oraz przeglądów miotów.

Zarząd Oddziału wprowadza z dniem 1 kwietnia 2015 r. wewnętrzny druk -"Karta wizytacji hodowli psów", który ma być wypełniany przy każdym przeglądzie miotu (nie trzeba jej wypełniać, jeśli jednocześnie jest przeprowadzana kontrola hodowli) i złożony w biurze Oddziału.
Ma on na celu zorientowanie się w warunkach, jakie panują w hodowli, szczególnie w hodowlach posiadających większą ilość psów.
Jednocześnie przypominamy - przeglądy miotów mają być przeprowadzane tylko w hodowlach, tzn. miejscu urodzenia i odchowania szczeniąt.

* * *

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Kwalifikacja do hodowli psów/suk z ciętymi uszami/ogonami - WIĘCEJ >  

* * *

STARSZE KOMUNIKATY >


 

Dog Shows in Warszawa