W dniu 12 października 2017 r. OKR Oddziału w Warszawie dokonała wyboru w głosowaniu tajnym na powstały vacat – nowego przewodniczącego.
Nowym przewodniczącym został kol. Marek Kowalewski

* * *

Uprzejmie informujemy, że w 2018 r. Oddział w Warszawie planuje organizację kursu asystenckiego. Kurs będzie się składał z kilkunastu wykładów.
Do końca listopada 2017 r. przyjmujemy zgłoszenia osób zainteresowanych kursem. Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres: warszawa@zkwp.pl
Koszt kursu będzie uzależniony od ilości zgłoszeń. Szczegółowe informacje podamy w późniejszym terminie.

* * *

W dniu 25.09.2017 Zarząd Oddziału ZKwP Oddział w Warszawie na zebraniu plenarnym wybrał w głosowaniu tajnym nowe osoby spośród członków Zarządu na powstałe vacaty.
W związku z uchwałą ZG ZKwP zawieszającą w prawach członka Zarządu p. Elżbietę Augustyniak, na pełnioną przez nią funkcję Przewodniczącego Oddziału został wybrany Waldemar Federak.
W związku z rezygnacją p. Jana Gajewskiego z członkowstwa w Związku Kynologicznym w Polsce, automatycznie w skład Zarządu wszedł pierwszy zastępca członka Andrzej Stępiński, a na powstały vacat skarbnika została wybrana Ewa Stolarska.
W związku z rezygnacją p. Aleksandry Sękowskiej-Miros z funkcji V-ce Przewodniczącej ds. Hodowlanych na powstały vacat został wybrany Andrzej Stępiński.

* * *

Zarząd Zarząd Oddziału przypomina o uregulowaniu składki członkowskiej za 2017 r. w kwocie 70 zł.
Opłacenie składki członkowskiej za bieżący rok kalendarzowy jest podstawą do korzystania przez członka Związku ze wszystkich urządzeń i świadczeń Związku oraz uczestnictwa w imprezach Związku na zasadach określonych przez Zarząd Główny (par. 14 ust. 1 pkt. 4 Statutu ZKwP).
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto:
ING Bank Śląski 14 1050 1025 1000 0023 6898 8545
- konto TYLKO do wpłat składek członkowskich.


* * *

Komunikaty Zarządu Oddziału:
- od 01.01.2016 r. obowiązkowe badania DNA rodziców oraz szczeniąt z przypadkowych kryć, miotów uznanych warunkowo.

- od 01.01.2016 r. zmiana Kierowników Sekcji Ras, dyżurów sekcji
   więcej >

- Zarząd Oddziału przypomina o przestrzeganiu Regulaminu Hodowli Psów Rasowych. Właściciel reproduktora ma obowiązek bezpośrednio po kryciu potwierdzić ten fakt na Karcie Krycia, a jej odcinek złożyć w swoim macierzystym Oddziale w ciągu 14 dni (Regulamin Hodowli Psów Rasowych pkt. VII § 17 ppkt 2e). Przy kryciu powinien posiadać rodowód psa z wbitymi aktualnymi uprawnieniami hodowlanymi.
Właściciel suki na krycie powinien udać się z oryginałem rodowodu z wbitymi uprawnieniami oraz po kryciu powinien uzyskać od właściciela reproduktora potwierdzenie krycia na Karcie Krycia (Regulamin Hodowli Psów Rasowych pkt. VI § 16 ppkt 2e).
O urodzeniu się szczeniąt powinien zawiadomić Oddział (Kierownika Sekcji) do dwóch tygodni od dnia urodzenia szczeniąt.

- Prosimy o uaktualnianie stanu posiadanych psów w hodowli.

* * *

Komunikat dotyczący kontroli hodowli oraz przeglądów miotów.

Zarząd Oddziału wprowadza z dniem 1 kwietnia 2015 r. wewnętrzny druk -"Karta wizytacji hodowli psów", który ma być wypełniany przy każdym przeglądzie miotu (nie trzeba jej wypełniać, jeśli jednocześnie jest przeprowadzana kontrola hodowli) i złożony w biurze Oddziału.
Ma on na celu zorientowanie się w warunkach, jakie panują w hodowli, szczególnie w hodowlach posiadających większą ilość psów.
Jednocześnie przypominamy - przeglądy miotów mają być przeprowadzane tylko w hodowlach, tzn. miejscu urodzenia i odchowania szczeniąt.

* * *

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Kwalifikacja do hodowli psów/suk z ciętymi uszami/ogonami - WIĘCEJ >  

* * *

STARSZE KOMUNIKATY >


 

Dog Shows in Warszawa