Wystawy / Shows
ODWOŁANA - CANCELED
 
 
Wystawa - Show
  III Specjalistyczna Wystawa Buldogów Angielskich
English Bulldog Speciality Show

Miasto - City, Date - Date

Warszawa, 3.04.2020

Miejsce - Place

PTAK WARSAW EXPO - Nadarzyn - Wolica, Al. Katowicka 62

Termin przyjmowania zgłoszeń - Deadline of entries

9.03.2020

Opłaty - Entry Fees

OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE NA TĘ WYSTAWĘ JEST WYMAGANA.
Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu opłaty w systemie.

Dla tej wystawy w systemie wystawy.NET dostępne są płatności PayU.


Wystawcy krajowi -
opłaty wnoszone do dnia 9.03.2020:

- za pierwszego psa (bez katalogu)  110 zł
- za każdego następnego (bez katalogu)  90 zł
- za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt i weteranów oraz Int.Champ. (bez katalogu)  50 zł
- konkurencje hodowlane - bezpłatne

UWAGA !  Przyjęte zostaną tylko zgłoszenia opłacone w terminie.
 ENTRY FEE FOR THIS SHOW IS REQUIRED.
Acceptance of the entry will take place after received payment.

On-line payment PayU for this show are available in the wystawy.NET system.

Foreign exhibitors - payment until 9.03.2020:
- for the first dog (without Catalogue)  110 PLN
- for every additional dog (without Catalogue)  90 PLN
- minor puppy, puppy and veteran class, Interchampions (without Catalogue)  50 PLN
- breeding competitions - free of charge

ATTENTION !   Will be accepted only entries which will be paid.


Konto bankowe - Bank account

92 1050 1025 1000 0023 6377 5137

z dopiskiem "KLUB BULDOGÓW"


Planowana obsada sędziowska - Judges

  Petra Grell-Hansohm
 

 

Obsada sędziowska może ulec zmianie.


Aktualizacja / Update: 07-03-2020