Zarząd Oddziału
   
Opłaty na rzecz Związku w obowiązujące w 2022 roku:
 
  Rodzaj opłaty
 
Opłata  
  składka członkowska na rok 2022
70 zł
 
  wpisowe
50 zł
 
  rejestracja psa:
30 zł
 
  rodowód krajowy
60 zł
 
  nostryfikacja, wpis do Księgi Wstępnej
60 zł
 
  duplikat rodowodu krajowego, KW
30 zł
 
  wymiana rodowodu krajowego z powodu zmiany właściciela
30 zł
 
  nowy wydruk rodowodu, KW (uszkodzenie, korekta danych w metryce)
30 zł
 
  wymiana rodowodu (zmiana przynależności do odmiany rasowej)
30 zł
 
  rodowód krajowy w trybie ekspresowym
300 zł
 
  rodowód eksportowy
120 zł
 
  duplikat rodowodu eksportowego, KW
60 zł
 
  wymiana rodowodu eksportowego z powodu zmiany właściciela
60 zł
 
  wymiana rodowodu eksportowego z powodu zmiany właściciela
z potwierdzeniem rejestracji

30 zł
 

 
  nowy wydruk rodowodu eksportowego, KW
(uszkodzenie, korekta danych w metryce)

60 zł
 

 
  wymiana rodowodu eksportowego
(zmiana przynależności do odmiany rasowej)

60 zł
 

 
  przydomek hodowlany (rejestracja nowego przydomka w ZG i FCI)
120 zł
 
  przydomek hodowlany (rejestracja starego przydomka w FCI)
60 zł
 
  duplikat przydomka hodowlanego
60 zł
 
  zmiany w obrębie przydomka hodowlanego
120 zł
 
  potwierdzenie badania w kierunku dysplazji (HD/ED)
30 zł
 
  karta krycia
30 zł
 
  karta miotu
25 zł
 
  metryka
30 zł
 
  opłata rejestracyjna miotu
15 zł
 
  dojazd na przegląd miotu w hodowli pokrywa hodowca
(opłata za 1 km licząc od siedziby oddziału do miejsca hodowli)

0,8358 zł
 

 
  testy psychiczne
80 zł
 
  przegląd hodowlany owczarków niemieckich i testy
100 zł
 
  dyplom Championa Polski, Młodzieży (opłata na rzecz ZG)
60 zł
 
  Certyfikat użytkowości (opłata na rzecz ZG)
50 zł
 
  egzamin asystencki
70 zł
 
  egzamin sędziowski teoretyczny
150 zł
 
  egzamin sędziowski praktyczny
150 zł